Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Pháp quyết định đình chỉ cấp thị thực.

Do cuộc khủng hoảng y tế liên quan đến dịch bệnh Covid-19, Pháp đã đình chỉ cấp thị thực cho đến khi có thông báo mới. Quyết định này liên quan đến tất cả các yêu cầu xin thị thực (thị thực Schengen ngắn hạn, thị thực dài hạn đi Pháp, thị thực đi các lãnh thổ hải ngoại). Quyết định này áp dụng đối với các đơn xin thị thực đã nộp và các yêu cầu đã có lịch hẹn.


Link bài viết: https://vn.ambafrance.org/Phap-dinh-chi-cap-thi-thuc-cho-den-khi-co-thong-bao-moi

Category
  • Trang chủ
  • Danh mục sản phẩm
    Sản phẩm nổi bật
  • Tin tức - Sự kiện
  • Giới thiệu
  • Liên hệ